Wiosenne porządki

Zwyczaj wiosennych porządków istnieje w polskiej historii już od dawna. Niegdyś z okazji nadejścia wiosny dokładne wysprzątanie domu należało do obowiązków każdej gospodyni. Teraz zleca się sprzątanie domów. Poznań scy udzie wierzyli...